Fizioterapija Maribor

Fizioterapevtska obravnava

Proprioceptivna nevromuscularna facilitacija

Temelji na nevrofizioloških osnovah in deluje preko živčnega sistema na pravilno delovanje mišic. Gre za koncept namenjen nevrološkim,ortopedskim in travmatološkim pacientom. Z izkoriščanjem vseh čutil v telesu in na telesni površini močno povečamo priliv informacij v centralni živčni sistem(hrbtenjača in možgani),zato se pacient svojega telesa in gibanja bolj zaveda,celoten živčno mišični sistem pa postane bolj prilagodljiv na vplive okolja(izboljšanje koordinacije

Mobilizacija sklepov

Je neboleča, neagresivna metoda premikanja sklepov S katero želimo doseči večjo gibljivost.

Individualne vaje

Namen individualnih terapevtskih vaj je pridobiti večjo gibljivost sklepov,zvečati fizično moč in vplivati na koordinacijo telesa.

Fizioterapevtski nasveti

Namen je svetovati pacientu o izvajanju vadbe, načinu drže*pozicije telesa, o načinu gibanja ,o uporabi fizioterapevtskih pripomočkov,…

Scroll to Top